Mijn kind is boos.. en wat doe ik?

Ik maak het kind onbewust misschien nog wel bozer 🙂

Op school en in mijn eigen praktijk zie ik volwassenen vaak worstelen met de boosheid van een kind. Ook ik zelf merk dat ik hier soms mee worstel. Op welke manier kan ik mijn kind helpen? Hoe reageer ik op de boosheid? Hoe zit ik op dat moment zelf met mijn emoties? Kortom, op welke manier kan ik omgaan met de boze buien?

Eigen jeugd
Veelal grijpen we als ouders terug op hoe we zelf zijn opgevoed en/of aangepakt in onze jeugdjaren. Dat kan heel verschillend zijn, van “Hij moet gewoon luisteren en ophouden” naar “Ik heb eindeloos geduld en laat het maar gaan.” En daar zit nog een heleboel ruimte tussen. De wijze van reageren hangt vaak ook nog af van hoe we ons zelf voelen. Wanneer er tijd en rust is, zal de reactie waarschijnlijk anders zijn dan wanneer je zelf ook stress hebt. Vaak ook reageren we op ons gevoel, misschien zijn we zelf wel onwetend of voelen we ons machteloos?

Fasen van acting-out gedrag
Boosheid lijkt er vaak ineens te zijn, vaak omdat boosheid zich als een explosie uit. Echter kent boosheid een opbouw in fasen, waarbij niet altijd de fasen door ons worden (kunnen) herkend. De fase waarin kinderen zich lekker voelen en onbezorgd zijn, noemen we de basisrust. In deze fase kan een kind zich maximaal ontplooien en zichzelf zijn. Deze rust kan worden verstoord door iets of iemand, de trigger. Wanneer het kind (of de omgeving) de trigger herkend, kan men deze “handelen” en daardoor terugvallen in de basisrust. Blijft de trigger echter, of komen er triggers bij, dan komt het kind aan in de fase van agitatie. Het kind reageert geirriteerd en kan de trigger waarschijnlijk “niet handelen.” Met behulp van de omgeving (ouders, leerkracht) kan nog worden voorkomen dat het kind in de fase van versnelling komt. Eenmaal in deze fase belandt, ontwikkelt de boosheid zich snel en komt het meestal tot een uitbarsting. Vaak valt dit dan ook niet meer te voorkomen.

Porren in een dovend vuurtje..
Na de uitbarsting is de fase van de-escalatie. Het kind voelt zich vaak verdrietig, huilt en voelt zich machteloos. Bedenk dat het voor een kind ook niet fijn is dat hij/zij zo explodeert. In deze fase is rust en ruimte voor het kind van belang. En daar gaat het vaak mis.. Als volwassenen reageren we op de uitbarsting en willen we deze zo snel mogelijk bespreken en/of oplossen. (Zowel voor het kind zelf als voor een evt. slachtoffer) Vaak is het kind daar echter nog niet aan toe en reageert dan meteen weer geirriteerd/boos. Zie het als een dovend vuurtje.. Ga je daar in porren, dan laait het vuur weer op! Het is dus van belang om even tijd en ruimte te nemen zodat het kind terugkeert in de basisrust. Dan is er ook ruimte voor gesprek en reflectie op wat is geweest.

Gesprek en leerproces
Vanuit dit gesprek en de reflectie kan worden gekeken welke triggers ten grondslag lagen aan de boosheid. Daarop kan dan worden geanticipeerd door het kind zelf, maar ook zeker door ons als ouders/leerkrachten. We moeten niet de illusie hebben dat alles met een gesprek meteen is opgelost, maar je zet wel een proces op gang. Hopelijk leidt dit tot een andere wijze van reageren op deze (en andere) triggers een volgende keer, en dat maakt iedereen blij!

Een beweging zegt meer dan … woorden

Gisteravond ben ik gestart met een jongens in hun kracht training met een acht jarige, prachtige jongen en zijn moeder. Hiervoor hadden we al een intakegesprek gehad waarbij ouders deze jongen meer zelfvertrouwen gunnen en een wat positievere blik naar zichzelf en de wereld. In mijn trainingsprogramma observeer ik de bewegingen van het kind en ouders omdat de bewegingen mij informatie over het zelfbeeld van het kind en de relatie/verbinding met de ouders geven.

Bewegen
Hoe zet ik bewegen in om te ontdekken? We startten de training met wandelen en daarna lopen in lichte dribbelpas. Uit deze oefening haalde ik informatie over het voet-grond contact. Hoe wikkel je jij voeten af, hoe stevig sta je letterlijk met de voeten op de grond? Het viel op dat er vooral op de tenen werd gelopen waardoor er minder contact is met de grond. Ik vergelijk de voeten met de wortels van een boom. Hoe steviger ze in de grond staan, hoe sterker je uitstraling.

In de daarop volgende oefening tastte ik het stevig staan door licht te duwen. Bij een lichte aanraking stapte de jongen al een pas weg van mij. Hij gaf dus letterlijk de ruimte aan mij weg. Ga je dan ook conflicten of moeilijke situaties uit de weg? (Moeder gaf hiervan een prachtig voorbeeld dat dit inderdaad gebeurd)

Benen en ons lichaam
Onze benen dragen ons gehele lichaam. De derde en laatste bewegingsoefening gaf me informatie over het bewust gebruik maken van de benen. De benen vergelijk ik met de stam van een boom. Hoe steviger de stam, hoe krachtiger de boom. In de oefening liet ik de jongen op de buik schuivend naar de overkant gaan. Hij gebruikte daarvoor alleen zijn armen. Hij trok zich naar voren met zijn armen, de benen werden nauwelijks gebruikt.

Algemeen lichaamsbewustzijn
In de hierboven beschreven oefeningen voel ik dat het algemeen lichaamsbewustzijn nog beter kan worden ontwikkeld. Dit kan eenvoudig door verschillende bewegingsoefeningen te trainen. Door je lichaam letterlijk bewuster te ervaren/voelen, ervaar je een directere verbinding met jezelf. Wanneer je jezelf (dreigt) te verliezen, is dat het fundament waarop je terug kunt vallen.

Positieve werking
Een goed lichaamsbewustzijn zoals een goede basishouding en goed voet-grond contact, heeft directe invloed op je mentale gevoel. Je hoort vaak de uitdrukking “Ik zit momenteel lekker in mijn vel.” Ik ben ervan overtuigd dat een goed lichaamsbewustzijn van invloed is op je mentale gesteldheid. Het geeft rust in je hoofd, gedachtes zullen verdwijnen en je zelfvertrouwen neemt toe. Dat gun je toch iedereen?!

Deze prachtige jongen komt met oefenen wel in zijn eigen kracht, en dat met weinig woorden!

En ik..
Ik ga nu lekker naar de sportschool, even met mijn lichaam bezig zijn en het hoofd opruimen 🙂

Vader van een 11 jarige jongen

Gerben is rustig, relativeert, maakt bewust, spiegelt, geeft inzicht, geeft tips en heeft ons als gezin erg geholpen in het omgaan met onze zoon.